ReclameArsenaal maakt Historisch Archief Genootschap voor Reclame toegankelijk

Het ReclameArsenaal gaat het historisch archief van het Genootschap voor Reclame ontsluiten. Daartoe is medio juni 2004 het archief van het in 1927 opgerichte Genootschap in langdurig bruikleen overgedragen aan het ReclameArsenaal. De inventaris van het archief zal in 2005 via de websites van het ReclameArsenaal en het GVR kunnen worden geraadpleegd.

Met de ontsluiting ervan wordt een unieke bron van de Nederlandse reclamegeschiedenis toegankelijk gemaakt. Het gaat om ruim 20 meter archief uit de periode ca. 1930-1990. Tot het archief behoren behalve bestuursnotulen, congresverslagen, rapporten ook de slagzinnenregisters uit deze periode.

Na voltooiing van de inventarisatie in 2005, kunnen de stukken zelf worden geraadpleegd bij de nieuwe bewaarplaats van het archief, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Het project kan worden uitgevoerd dankzij financiële steun van het Prins Bernard Fonds, het ReclameArsenaal en het Genootschap zelf. 

Hedy dAncona opent virtueel reclamemuseum

Amsterdam, 27 mei 2004  Vandaag heeft Hedy dAncona, oud-minister van Cultuur en nu voorzitter van het ReclameArsenaal, op www.reclamearsenaal.nl het eerste virtuele reclamemuseum geopend. Het museum, met ruim 13.000 reclame uitingen vanaf 1850, is onderdeel vande website van het ReclameArsenaal. Dit is een initiatief van de gelijknamige stichting die zich inzet voor het behoud en beheer van het erfgoed van de Nederlandse reclame.  dAncona is zeer enthousiast over de website: “Wat een feestelijk gebeuren, deze vrije entree tot de schatkamer van ons reclameverleden. De verrassende virtuele reis is een absolute must”.

Tijdens de virtuele rondreis door acht periodes kunnen bezoekers ontdekken hoe reclame zich in Nederland de afgelopen 150 jaar heeft ontwikkeld, van eenvoudige buitenreclames tot sophisticated tv-commercials. Ze zien er de eerste kleurenadvertentie uit 1916, de eerste tv-commercial uit 1967 en tal van andere uitingen van gerenommeerde affichekunstenaars en reclamemakers zoals J.G van Caspel, Privat Livemont, Willy Sluiter, Piet van der Hem, Frans Mettes, Eppo Doeve, Jos van Woerkom, Athon Beeke e.a.

Voor het middelbaar onderwijs heeft het museum een speciale afdeling. Docenten en scholieren kunnen daar, via het spel ‘Eerst kijken, dan kopen, de geschiedenis van de reclame in de 20e eeuw ervaren. Bovendien zijn in het museum regelmatig nieuwe tijdelijke exposities te zien, te beginnen met een expositie over de geschiedenis van de buitenreclame.

“Ik ben nog lang niet uitgespeeld op deze nieuwe website, er is zoveel te zien en te doen, bijvoorbeeld de virtuele reis, of het groots opgezette spel voor scholieren. Maar wat ik tot nu toe heb gezien is knap, knapper, knapst”, zegt Frank Tiesing, bestuurslid van het ReclameArsenaal en directeur van museum De Beyerd in Breda. Ook Bart de Vries, directeur marketing van buitenreclame exploitant JC Decaux is enthousiast over de nieuwe site: “Een mooie en erg gebruiksvriendelijke site die behalve informatief, door de vele verschillende reclame uitingen, gewoon leuk is om naar te kijken. En dat is toch een vereiste voor een site met een leuk onderwerp als reclame”.

Naast een bezoek aan het virtuele museum kan in het kenniscentrum van het ReclameArsenaal onder andere de digitale gids worden geraadpleegd om te zien hoe en waar de reclamehistorie wordt bewaard, anders dan in het virtuele museum. In de bibliotheek vindt de bezoeker relevante boektitels rond reclame en in de online winkel zijn eigen publicaties van het ReclameArsenaal te bestellen.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over het ReclameArsenaal kunt u contact opnemen met: Nick van Loendersloot, secretaris, telefoon (06) 53 14 52 24. Voor informatie over de website en het virtuele museum: Pim Reinders, coördinator, telefoon (070) 383 14 55.

Feiten en cijfers vernieuwde website ReclameArsenaal

WEBSITE
3 homepages: ReclameArsenaal, Virtueel Museum, Kenniscentrum  26 subsites  Virtuele reis in acht perioden van 1870 tot 2002  Exposities in acht perioden van 1870 tot 2002 met 120 items in beeld  Tijdelijke expositie over buitenreclame  Reclamespel met 6 gezinnen uit de 20ste eeuw (jaren 20, ’60, 80)

ANDERHALVE EEUW NEDERLANDSE RECLAME IN BEELD
3 databases: 1 voor collecties ReclameArsenaal, 1 voor boeken en tijdschriften, 1 voor reclamecollecties in Nederland (digitale gids)
9.522 affiches vanaf ca. 1850
1.487 klein drukwerk (folders, prijscouranten, brochures enz.)
991 bioscoopdias
724 advertenties: de eerste kleurenadvertentie (1916)
331 showkaarten
546 boeken
141 tijdschriften
60 complete artikelen
78 tv-, radio-en bioscoopcommercials: de eerste tv-commercial (1967)

RECLAMEARSENAAL
Ontstaan in 2001 uit een fusie van het Reclamemuseum en het Reclamearchief
Doel: behoud en beheer van het erfgoed van de Nederlandse reclame.
Activiteiten: ontsluiten van collecties en kennis via de website envirtueel museum, organiseren van exposities, verzorgen van publicaties

VRIENDEN VAN HET RECLAMEARSENAAL
Donateurs die de stichting een warm hart toedragen.  Veelal werkzaam in de reclame, de communicatie of in de culturele sector.

Ranja met een rietje in virtueel reclamemuseum

D30-835, 09-05-2003, 13:13, 8C, 6822×4742 (782+2164), 100%, posterbasiszac, 1/40 s, R82.1, G39.8, B39.6
Amsterdam, 27 mei 2004  Heb je altijd al willen weten hoe Ranja (“met een rietje!”) in 1950 haar frisdrank aan de man bracht? Of misschien hoe de reclameposters in bushokjes er vóór de Tweede Wereldoorlog uitzagen? Deze en ruim 13.000 andere reclame uitingen zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week te zien op www.reclamearsenaal.nl. Dit eerste virtuele museum is onderdeel van de website van het ReclameArsenaal, een initiatief van de gelijknamige stichting die zich inzet voor het behoud en beheer van het erfgoed van de Nederlandse reclame.

In het virtuele museum zijn ruim 13.000 reclame uitingen te zien die vanaf ongeveer 1850 in Nederland ook daadwerkelijk als reclame zijn gebruikt. Behalve mooie reclameposters vindt je in het virtuele museum nog veel méér. Zo is er een virtuele reis door de geschiedenis van de reclame, kun je het reclamespel ‘Eerst kijken, dan kopen en een fungame spelen, of wallpapers voor je computer downloaden. Bovendien zijn in het museum regelmatig nieuwe tijdelijke exposities te zien, te beginnen met een expositie over de geschiedenis van de buitenreclame.
Naast een bezoek aan het virtuele museum kan in het kenniscentrum van het ReclameArsenaal onder andere de digitale gids worden geraadpleegdom te zien hoe en waar de reclamehistorie wordt bewaard, anders dan in het virtuele museum. In de bibliotheek vindt de bezoeker relevante boektitels rond reclame en in de online winkel zijn eigen publicaties van het ReclameArsenaal te bestellen. Altijd handig voor een werkstuk of scriptie.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over het ReclameArsenaal kunt u contact opnemen met: Nick van Loendersloot, secretaris, telefoon (06) 53 14 52 24. Voor informatie over de website en het virtuele museum: Pim Reinders, coördinator, telefoon (070) 383 14 55.

ReclameArsenaal en IISG tekenen samenwerkingsovereenkomst 

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam – één van de grootste documentatie- en onderzoekscentra ter wereld op het terrein van de internationale sociale geschiedenis – en Het ReclameArsenaal tekenden onlangs een overeenkomst waarmee hun reeds bestaande samenwerking voor de komende tien jaar nadere invulling krijgt. Beide partijen hebben belang bij het ontsluiten en beschikbaar maken van reclamegeschiedenis en slaan daarom op dit terrein de handen ineen. Het ReclameArsenaal geeft haar collecties in bewaring aan het IISG die deze samen met het RelameArsenaal beheert en ontsluit. Met het ondertekenen van de overeenkomst realiseert voor lange termijn het ReclameArsenaal een van haar hoofddoelstellingen – het bijeenbrengen, ontsluiten, conserveren en digitaal toegankelijk maken van Nederlandse reclame-uitingen. Voor het IISG zijn de collecties en diensten van het ReclameArsenaal een aanvulling op bestaande collecties. Om dezelfde reden vinden ook het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) en het Persmuseum (NPM) onderdak bij het IISG. Een deel van het materiaal van het ReclameArsenaal is inmiddels opgenomen in de IISG-catalogus en zijn voor bezoekers op aanvrage te raadplegen in de studiezaal aan de Cruquisweg 30 te Amsterdam (tel 020-6685866). Kijk voor adres en openingstijden op www.iisg.nl.

Klisjeemannetjes op 45 toeren 

Het ReclameArsenaal verwierf kort geleden een bijzondere nieuwe aanwinst: een 45-toeren-grammofoonplaat uit 1968 voor SIRE met teksten van de Klisjeemannetjes Kees van Kooten en Wim de Bie. De grammofoonplaat gaat over het werk van de Stichting Ideële Reclame SIRE en werd aangeboden door het Rotterdamse bedrijf Sonopresse met teksten van Kees van Kooten en Wim de Bie en muziek van Jan Vuik.
Het ReclameArsenaal ontving de plaat als schenking van de Bushuisbibliotheek van de Faculteit voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Het ReclameArsenaal bezit een uitgebreide collectie grammofoonplaatjes met reclame uit de jaren ´60 en wil die in de toekomst via deze site toegankelijk maken.

ReclameArsenaal: “voorbeeldige erfgoedinstelling”

Om haar ambities te kunnen verwezenlijken heeft het ReclameArsenaal eind 2003 in het kader van het zogenaamde Kunstenplan 2005-2009, een subsidieverzoek bij het Ministerie van OC&W ingediend. In haar beleidsplan vroeg het ReclameArsenaal om een jaarlijkse ondersteuning van € 75.000,- . Op 19 april j.l heeft de Raad voor Cultuur haar advies aan de minister bekend gemaakt. De Raad adviseert de minister de aanvrage van Het ReclameArsenaal niet te honoreren.  De Raad is tegen versnippering van het vormgevingserfgoed en acht het niet wenselijk dat erfgoedinstellingen die zich richten op beperkte en specifieke themas onafhankelijk van elkaar te institutionaliseren. Museum De Beyerd krijgt de rol toebedeeld van landelijke erfgoedinstelling voor de grafische vormgevingssector en ontvangt derhalve een subsidie van bijna € 500.000,-
Wel is de Raad onder de indruk van het ReclameArsenaal. In haar advies schrift zij: ” Het ReclameArsenaal heeft in de afgelopen jaren met weinig middelen veel bereikt. Dat getuigt van gedrevenheid, organisatietalent en creativiteit. In zijn gerichtheid op het collectioneren van data, zijn pro-activiteit en sterke virtuele inslag vindt de Raad het ReclameArsenaal in veel opzichten een voorbeeldige sectorale erfgoedinstelling”. Museum De Beyerd heeft inmiddels laten weten het ReclameArsenaal, net als in de voorbijgaande jaren, financieel te zullen ondersteunen.