2010: ‘ReclameKlassiekers’ in de Beurs van Berlage

Na de succesvolle tentoonstelling ‘ReclameHelden in 2000, met 70.000 bezoekers in twee maanden, werkt het ReclameArsenaal 10 jaar na dato opnieuw aan een grote tentoonstelling over reclame. Op de tentoonstelling ‘ReclameKlassiekers in de Beurs van Berlage gaan bezoekers eind 2010 een tocht maken langs de meest creatieve, populaire en ontroerende reclames uit deze en afgelopen eeuw, een sprankelende mix van publieksfavorieten en van campagnes die volgens vakgenoten klassiek zijn geworden. Van het allereerste Blue Band meisje tot het polariserende ‘Liever naakt dan namaak. Van Verkade albums tot Flippo-gekte. En van de eerste tot de allernieuwste commercial van Centraal Beheer’s ‘Even Apeldoorn bellen’.

Puttend uit de rijke collectie van het ReclameArsenaal wordt de tentoonstelling ‘ReclameKlassiekers een entertainende en educatieve expositie die – helemaal in lijn met de missie van het ReclameArsenaal – onderstreept dat reclame meer dan de moeite waard is om te bewaren, te bestuderen en te tonen.

Het komend jaar zal het tentoonstellingsteam, met in de frontlinie Thecla Schaeffer (FHV/BBDO) en ReclameArsenaal-bestuurslid Jan Knaap, de communicatiebranche nader informeren en betrekken bij dit nieuwe initiatief. Mail tschaeffer@fhv.bbdo.nl of j@nknaap.nl als u direct al meer wil weten.

75 jaar Reclamevakpers straks op de site

Met financiële steun van Metamorfoze en het Graphic Design Museum in Breda gaat het ReclameArenaal in 2009 95.000 paginas reclamevakpers uit de periode 1911-1983 conserveren en digitaal toegankelijke maken op haar website. Metamorfoze is het Nationaal Programma voor het behoud van het Papieren Erfgoed, een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief.

Het eerste reclamevakblad in Nederland heette De Ark en verscheen in 1911. Zes jaar later volgde De Bedrijfsreklame en toen dat ophield kwam in 1922 De Reclame, gevolgd door Revue der Reclame  beiden uitgaven van het Genootschap voor Reclame. Het zijn zeldzame en kwetsbare uitgaven met tal van beschouwingen, discussies, recensies en nieuws en prachtige omslagen gemaakt door bekende kunstenaars en ontwerpers. Binnenin zijn dikwijls fraaie voorbeelden van bijzonder reclamedrukwerk gestoken.

Andere in het omvangrijke project opgenomen tijdschriften zijn Meer Baet, een uitgave uit de jaren 30 van het befaamde reclamebureau De la Mar, De Bureau Adverteerder, het huisorgaan van de VEA (Vereniging van Erkende Advertentiebureaus) en het Mededelingenblad van de VRI (Vereniging Reclame Illustratoren). Veel van deze bladen zijn ronduit uniek en alleen aanwezig in de collectie van het ReclameArsenaal.

Tezamen een enorme bron van Nederlandse reclamegeschiedenis, die eind 2009 voor iedereen op de website van het ReclameArsenaal doorzoekbaar zal zijn.

ADCN-erfgoed in het ReclameArsenaal

Veertig jaar geleden, in 1968, verscheen het eerste jaarboek van de Art Directors Club Nederland (ADCN). Het bevatte een overzicht van alle door vakjurys bekroonde reclame-uitingen uit 1967, het eerste jaar waarin reclamebureau’s hun werk ter beoordeling konden insturen. Sindsdien zijn duizenden reclame-uitingen door zon honderd vak- en ledenjurys beoordeeld en tal van bekroningen, de zogenaamde ADCN-Lampen, toegekend. Al die bekroningen zijn grondig in jaarboeken gedocumenteerd. De bekroningen van ná 2004 kunnen ook op www.adcn.nl. worden geraadpleegd.

Maar voor het materiaal van vòòr die tijd moet je straks zijn op www.reclamearsenaal.nl. Want met steun van het Graphic Design Museum in Breda en in nauwe samenwerking met de ADCN gaat het ReclameArsenaal in 2009 de 40 jaarboeken digitaliseren en on-line toegankelijk maken. Met het ADCN is afgesproken dat de meest recente vijf jaren exclusief op de ADCN-site blijven. En dat het materiaal op de site van het ReclameArsenaal door een watermerk, ‘copyright ADCN zal worden beschermd. Naar verwachting is het project medio 2009 gereed.

Veel van door de ADCN bekroonde commercials zijn overigens via de uitgebreide zoekmachine van het ReclameArsenaal al op deze site raadpleegbaar.

Adri de Vries versterkt bestuur ReclameArsenaal

De komst van Adri de Vries in september 2008 naar het bestuur van het ReclameArsenaal is een belangrijke versterking van de stichting. Adri brengt een indrukwekkende ervaring in de communicatiebranche met zich mee. Zij was er ruim veertig jaar werkzaam, waarvan de laatste acht jaar als directeur van SIRE (Stichting Ideële reclame).

Voor zij bij SIRE begon was Adri tien jaar managing partner van het door haar opgerichte bureau AdV&P, een adviesbureau voor interne communicatie. Voordien maakte zij als hoofdredacteur van het vrouwenweekblad Viva, zoals ze dat noemt, “een uitstapje naar de journalistiek”. In de tien jaar hieraan voorafgaand werkte zij bij reclamebureau Young&Rubicam, o.a. voor de Bijenkorf, verschillende ministeries, en internationale klanten. Als reclamechef bij HIJ Mannenmode maakte ze ook het vak vanuit adverteerders-zijde mee.

Naast het ReclameArsenaal is Adri bestuurlijk actief als vicevoorzitter Raad van Toezicht BovenIJ Ziekenhuis, lid bestuur Kees Scherer Stichting, lid Raad van Advies The Hunger Project en als lid FellowFondsbestuur SIRE.

Ruim 65 jaar Nederlandse zuivelreclame on line

Een vrijwel compleet overzicht van de collectieve Nederlandse zuivelreclame vanaf het begin in 1934 tot het laatste jaar 1999 is toegevoegd aan de database van het ReclameArsenaal en nu on line raadpleegbaar. De collectie bestaat uit een kleine 800 reclameuitingen: affiches, showcards, brochures en ander drukwerk. Befaamde acties en slogans zijn er op terug te vinden, van “Melk goed voor elk”, “Voedt u goed!” “Met melk meer mans” tot “Melk de Witte Motor” en “Kaas uit het vuistje”. Alle uitingen van de befaamde Melkbrigade-campagne tussen 1958 en 1965, de affiches van Joris Driepinter, het drukwerk van vla-flip – allemaal iconen en begrippen in het collectieve geheugen van generaties. Tot in Duitsland waar “Frau Antje” nog immer van zich doet spreken.

De collectieve zuivelreclame begon in september 1934 op de A.M.A.T.O, de Amsterdamse Markt Tentoonstelling. De expositie toonde “wat Nederland vermag ten aanzien van zijn voortbrengselen op landbouw- en tuinbouwgebied” en was georganiseerd ter inwijding van de Gemeentelijke Centrale Markthallen, gelegen aan de Jan van Galenstraat, tegenwoordig het Amsterdam Food Centre. Daar voerde het Crisis Zuivelbureau, net opgericht met steun van de regering, zijn eerste actie.

Het ReclameArsenaal ontving de collectie vorig jaar als schenking van de Nederlandse Zuivelorganisatie te Zoetermeer. De organisatie steunde het ReclameArsenaal ook financieel voor de beschrijving en digitalisering van de items. Behalve reclamewerk omvat de collectie ook archivalia van voor 1940 en een complete reeks jaarverslagen over de periode 1950-1999. Het ligt in de bedoeling om in 2009 naast het nu gedigitaliseerde drukwerk en affiches ook de advertenties en de RTV-commercials aan de database van het ReclameArsenaal toe te voegen. Dan pas is het beeld van een beroemde reclamepraktijk compleet.

Verkiezing Beste Affiche

Op woensdag 28 mei 2008 organiseert JCDecaux in samenwerking met de Stichting Affiche-Archief en het ReclameArsenaal de verkiezing van het beste affiche. Een vakkundige jury heeft uit zon 900 posters zes adverteerders genomineerd die in aanmerking komen voor het beste affiche van 2007. Naast de affiches voor de vakprijs zijn er 18 affiches genomineerd voor de publieksprijs. De genomineerde posters worden in de week van de uitreiking van 24  tot en met 28 mei geëxposeerd op het Marie Heinekenplein in de Amsterdamse Pijp.

De genomineerden voor de vakprijs zijn: G-Star Raw, Unox, Delta Lloyd, Albert Heijn en Reaal Verzekeringen. •Deze adverteerders dingen ook mee naar de publieksprijs samen met Jägermeister, Adez, Dienst Justitiële Inrichtingen, Financieele Dagblad, Libelle, Chrysler Voyager, Astma Fonds, Volkswagen Eos, Nissan Qashqai, DAG en Stichting Nederland Schoon.

De winnaars worden op 28 mei in restaurant Barça op het Marie Heinekenplein in Amsterdam bekend gemaakt. Naast de trofee voor het beste affiche krijgen de winnende adverteerders ook een Billboard/Vitrine®campagne ter waarde van € 50.000,- van JCDecaux.

Aansluitend op de uitreiking vindt een veiling plaats van historische affiches van tabaksfabrikanten. Onder leiding van dhr. P.J.C. Trommelen, directeur van veilinghuis De Eland die belangeloos zijn medewerking verleent, gaan zes affiches uit de periode 1950-1970 onder de hamer. De opbrengsten van de veilingstukken komen goede aan de Stichting Affiche-Archief. De stichting zet zich in voor het behoud en beheer van het erfgoed van de Nederlandse buitenreclame en werkt daarbij samen met het ReclameArsenaal.

Take Dammen nieuwe penningmeester ReclameArsenaal

In april 2008 is Take Dammen aangetreden als nieuwe penningmeester van het ReclameArsenaal. Hij volgt daarmee Nick van Loendersloot op die de functie (naast zijn rol als secretaris) de afgelopen tijd heeft waargenomen.

Take Dammen is in de reclamewereld geen onbekende. Na posities bij diverse marketing- en communicatieadviesbureaus werd hij hoofd communicatie bij de NMB (“De NMB denkt met u mee”). Met de fusie in 1991 tussen de NMB Postbank groep en de ING kwam Take bij de ING Bank. Daar heeft hij zich, zoals hij zelf zegt “in alle facetten van het marketing- en communicatievak kunnen uitleven”, laatstelijk als brandmanager. Inmiddels is Take met de VUT. Met zijn werkzaamheden voor het ReclameArsenaal wil hij iets “terug doen voor het vak waarin ik met zoveel plezier hebt gewerkt”.

Take is ook bestuurslid van het “Museum De Speeltoren” in zijn woonplaats Monnickendam. Met zijn komst naar het ReclameArsenaal is het dagelijks bestuur van de stichting weer op volle sterkte.