75 jaar Reclamevakpers straks op de site

Met financiële steun van Metamorfoze en het Graphic Design Museum in Breda gaat het ReclameArenaal in 2009 95.000 paginas reclamevakpers uit de periode 1911-1983 conserveren en digitaal toegankelijke maken op haar website. Metamorfoze is het Nationaal Programma voor het behoud van het Papieren Erfgoed, een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief.

Het eerste reclamevakblad in Nederland heette De Ark en verscheen in 1911. Zes jaar later volgde De Bedrijfsreklame en toen dat ophield kwam in 1922 De Reclame, gevolgd door Revue der Reclame  beiden uitgaven van het Genootschap voor Reclame. Het zijn zeldzame en kwetsbare uitgaven met tal van beschouwingen, discussies, recensies en nieuws en prachtige omslagen gemaakt door bekende kunstenaars en ontwerpers. Binnenin zijn dikwijls fraaie voorbeelden van bijzonder reclamedrukwerk gestoken.

Andere in het omvangrijke project opgenomen tijdschriften zijn Meer Baet, een uitgave uit de jaren 30 van het befaamde reclamebureau De la Mar, De Bureau Adverteerder, het huisorgaan van de VEA (Vereniging van Erkende Advertentiebureaus) en het Mededelingenblad van de VRI (Vereniging Reclame Illustratoren). Veel van deze bladen zijn ronduit uniek en alleen aanwezig in de collectie van het ReclameArsenaal.

Tezamen een enorme bron van Nederlandse reclamegeschiedenis, die eind 2009 voor iedereen op de website van het ReclameArsenaal doorzoekbaar zal zijn.