De Collecties

In de afgelopen decennia heeft het ReclameArsenaal een grote collectie van Nederlands reclamemateriaal opgebouwd die bestaat uit onder meer affiches, verpakkingsmaterialen, vakliteratuur en radio- en tv-commercials. Door schenkingen wordt deze verzameling met regelmaat uitgebreid.

Alle archiefstukken van het ReclameArsenaal worden gedigitaliseerd en online toegankelijk gemaakt via de website van de International Advertising & Design DataBase (IADDB). In deze database zijn de archieven van het ReclameArsenaal te vinden samen met digitale collecties van andere kennisbronnen en verzamelaars uit binnen- en buitenland. Alle informatie die het ReclameArsenaal bezit over de objecten wordt op de IADDB gepubliceerd en kan door het publiek worden aangevuld.

Bestanden uit de gedigitaliseerde collecties van het ReclameArsenaal zijn tegen kostprijs aan te vragen en te gebruiken voor reproductie wanneer de copyrights geregeld zijn. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Afbeeldingen
De vroegste objecten uit de collectie van het ReclameArsenaal zijn gedateerd op rond 1850, toen de eerste reclame-uitingen in de vorm van bijvoorbeeld affiches en krantenadvertenties gepubliceerd werden. Deze objecten zijn samen met allerlei andere reclame-uitingen gefotografeerd of gescand en online toegankelijk gemaakt.
Klik hier voor de collectie afbeeldingen.

TV-commercials
De oudst bewaard gebleven reclamefilm is die voor de Houten Cacao uit 1899. De komst van de televisie bracht een nieuwe vorm van reclame met zich mee, de tv-commercial. Een uitgebreide collectie van de best gewaardeerde commercials die sinds de jaren zestig in Nederland zijn gemaakt wordt beheerd door het ReclameArsenaal. Reclamefilms worden toegevoegd.
Klik hier voor de collectie tv-commercials.

Radiocommercials
Ook radio is een populair medium voor reclame. Audiofragmenten die bestaan uit een korte zin, een herkenbare jingle of juist een uitgebreid verhaal, allemaal gemaakt met het doel te verleiden en het beste product aan te prijzen.
Klik hier voor de collectie radiocommercials.

Tijdschriften en Boeken
De ontwikkeling van de reclame – en de vormgeving hiervan – is af te leiden uit de verschillende vakbladen die in de afgelopen decennia uitgegeven zijn. Online zijn de tijdschriften uit de collectie van het ReclameArsenaal te vinden en op tekst te doorzoeken via de IADDB. Veel uitgaves zijn op locatie op te vragen via het IISG in Amsterdam.
Klik hier voor de collectie tijdschriften.
Klik hier voor de collectie boeken.

Schenkingen
De ontwikkeling van het archief van het ReclameArsenaal is afhankelijk van schenkingen. Heeft u materiaal beschikbaar dat thuis hoort bij het ReclameArsenaal dan horen wij graag van u via info@reclamearsenaal.nl

Het ReclameArsenaal is een ANBI waardoor uw schenking fiscaal aftrekbaar is. Ook financieel kunt u bijdragen aan het beheer en behoud van het Nederlands reclame-erfgoed en het voortbestaan van het ReclameArsenaal. Voor meer informatie hierover zie Sponsoren.

Bruiklenen
Het is mogelijk om objecten uit de collectie aan te vragen als bruikleen voor tentoonstellingen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@reclamearsenaal.nl.