ADCN-erfgoed in het ReclameArsenaal

Veertig jaar geleden, in 1968, verscheen het eerste jaarboek van de Art Directors Club Nederland (ADCN). Het bevatte een overzicht van alle door vakjurys bekroonde reclame-uitingen uit 1967, het eerste jaar waarin reclamebureau’s hun werk ter beoordeling konden insturen. Sindsdien zijn duizenden reclame-uitingen door zon honderd vak- en ledenjurys beoordeeld en tal van bekroningen, de zogenaamde ADCN-Lampen, toegekend. Al die bekroningen zijn grondig in jaarboeken gedocumenteerd. De bekroningen van ná 2004 kunnen ook op www.adcn.nl. worden geraadpleegd.

Maar voor het materiaal van vòòr die tijd moet je straks zijn op www.reclamearsenaal.nl. Want met steun van het Graphic Design Museum in Breda en in nauwe samenwerking met de ADCN gaat het ReclameArsenaal in 2009 de 40 jaarboeken digitaliseren en on-line toegankelijk maken. Met het ADCN is afgesproken dat de meest recente vijf jaren exclusief op de ADCN-site blijven. En dat het materiaal op de site van het ReclameArsenaal door een watermerk, ‘copyright ADCN zal worden beschermd. Naar verwachting is het project medio 2009 gereed.

Veel van door de ADCN bekroonde commercials zijn overigens via de uitgebreide zoekmachine van het ReclameArsenaal al op deze site raadpleegbaar.