William Graatsma

In mei 2000 bezocht ontwerper William Pars Graatsma zijn vriend Pieter Brattinga (1918-2004). In het hier gepubliceerde verhaal doet Graatsma daarvan verslag, vermengd met zijn herinneringen aan de door Brattinga georganiseerde exposities in de kantine van steendrukkerij de Jong & Co. te Hilversum en later in de Print Gallery in Amsterdam.