Kwart miljoen euro voor webplatform ReclameArsenaal en NAGO

Binnen het programma Digitaliseren met Beleid van SenterNovem (van de ministeries van EZ en OCW) is de aanvraag voor het project Platform Dutch Advertising and Graphic Design van het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO) en het ReclameArsenaal (RA) volledig gehonoreerd. Op het geplande webplatform worden ruim 64.000 door het NAGO en RA ontsloten items en archiefdossiers (van 1850 tot heden) doorzoekbaar. Bovendien heeft het webplatform tot doel de uitwisseling van kennis mogelijk te maken over reclame en grafisch ontwerpen via een te realiseren wiki.

De subsidie is een enorme opsteker omdat het NAGO en het RA nu hun (gedurende de afgelopen decennia) opgebouwde kennis over reclame- en grafisch vormgevingserfgoed zowel nationaal als internationaal breed kunnen uitdragen. Het plan voorziet namelijk in de inrichting van een tweetalig (NED/EN) interactief platform, waarmee data en beelden van het NAGO, RA en Affichemuseum Hoorn (dat ook zal participeren) via het softwareprogramma CollectionConnection voor iedereen inzichtelijk en doorzoekbaar gemaakt worden. Het materiaal wordt bovendien onderling gekoppeld en verbonden met de dagelijkse ontwerppraktijk in Nederland.

De uitvoering van het project ligt bij de ontwerpbureaus Fabrique en Redbike en het ICT-bureau Cit. Door de gebruikte software kunnen andere erfgoedinstellingen met gerelateerde collecties eenvoudig bij het Dutch Advertising and Graphic Design-platform aanhaken, zodat ook hun collecties makkelijk doorzoekbaar worden gemaakt.
Het webplatform zal medio 2011 online gaan. Niet alleen de bovengenoemde instellingen brengen data in, maar het is ook de bedoeling dat bezoekers, zoals ontwerpers, studenten en onderzoekers, hun eigen informatie, commentaren en materialen toevoegen. ‘Daarbij, zo geeft co√∂rdinator van het project en directeur van het NAGO Marie Christine van der Sman aan, ‘werkt een dergelijke verzameling van materiaal natuurlijk enorm inspirerend! Door een grote participatie uit verschillende vakgebieden wordt de ontwikkeling van kennis over reclame en grafisch vormgevingserfgoed vergroot en wordt de verbinding met de dagelijkse praktijk versterkt.