ReclameArsenaal en IISG tekenen samenwerkingsovereenkomst 

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam – één van de grootste documentatie- en onderzoekscentra ter wereld op het terrein van de internationale sociale geschiedenis – en Het ReclameArsenaal tekenden onlangs een overeenkomst waarmee hun reeds bestaande samenwerking voor de komende tien jaar nadere invulling krijgt. Beide partijen hebben belang bij het ontsluiten en beschikbaar maken van reclamegeschiedenis en slaan daarom op dit terrein de handen ineen. Het ReclameArsenaal geeft haar collecties in bewaring aan het IISG die deze samen met het RelameArsenaal beheert en ontsluit. Met het ondertekenen van de overeenkomst realiseert voor lange termijn het ReclameArsenaal een van haar hoofddoelstellingen – het bijeenbrengen, ontsluiten, conserveren en digitaal toegankelijk maken van Nederlandse reclame-uitingen. Voor het IISG zijn de collecties en diensten van het ReclameArsenaal een aanvulling op bestaande collecties. Om dezelfde reden vinden ook het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) en het Persmuseum (NPM) onderdak bij het IISG. Een deel van het materiaal van het ReclameArsenaal is inmiddels opgenomen in de IISG-catalogus en zijn voor bezoekers op aanvrage te raadplegen in de studiezaal aan de Cruquisweg 30 te Amsterdam (tel 020-6685866). Kijk voor adres en openingstijden op www.iisg.nl.