ReclameArsenaal maakt Historisch Archief Genootschap voor Reclame toegankelijk

Het ReclameArsenaal gaat het historisch archief van het Genootschap voor Reclame ontsluiten. Daartoe is medio juni 2004 het archief van het in 1927 opgerichte Genootschap in langdurig bruikleen overgedragen aan het ReclameArsenaal. De inventaris van het archief zal in 2005 via de websites van het ReclameArsenaal en het GVR kunnen worden geraadpleegd.

Met de ontsluiting ervan wordt een unieke bron van de Nederlandse reclamegeschiedenis toegankelijk gemaakt. Het gaat om ruim 20 meter archief uit de periode ca. 1930-1990. Tot het archief behoren behalve bestuursnotulen, congresverslagen, rapporten ook de slagzinnenregisters uit deze periode.

Na voltooiing van de inventarisatie in 2005, kunnen de stukken zelf worden geraadpleegd bij de nieuwe bewaarplaats van het archief, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Het project kan worden uitgevoerd dankzij financiële steun van het Prins Bernard Fonds, het ReclameArsenaal en het Genootschap zelf.