Ruim 65 jaar Nederlandse zuivelreclame on line

Een vrijwel compleet overzicht van de collectieve Nederlandse zuivelreclame vanaf het begin in 1934 tot het laatste jaar 1999 is toegevoegd aan de database van het ReclameArsenaal en nu on line raadpleegbaar. De collectie bestaat uit een kleine 800 reclameuitingen: affiches, showcards, brochures en ander drukwerk. Befaamde acties en slogans zijn er op terug te vinden, van “Melk goed voor elk”, “Voedt u goed!” “Met melk meer mans” tot “Melk de Witte Motor” en “Kaas uit het vuistje”. Alle uitingen van de befaamde Melkbrigade-campagne tussen 1958 en 1965, de affiches van Joris Driepinter, het drukwerk van vla-flip – allemaal iconen en begrippen in het collectieve geheugen van generaties. Tot in Duitsland waar “Frau Antje” nog immer van zich doet spreken.

De collectieve zuivelreclame begon in september 1934 op de A.M.A.T.O, de Amsterdamse Markt Tentoonstelling. De expositie toonde “wat Nederland vermag ten aanzien van zijn voortbrengselen op landbouw- en tuinbouwgebied” en was georganiseerd ter inwijding van de Gemeentelijke Centrale Markthallen, gelegen aan de Jan van Galenstraat, tegenwoordig het Amsterdam Food Centre. Daar voerde het Crisis Zuivelbureau, net opgericht met steun van de regering, zijn eerste actie.

Het ReclameArsenaal ontving de collectie vorig jaar als schenking van de Nederlandse Zuivelorganisatie te Zoetermeer. De organisatie steunde het ReclameArsenaal ook financieel voor de beschrijving en digitalisering van de items. Behalve reclamewerk omvat de collectie ook archivalia van voor 1940 en een complete reeks jaarverslagen over de periode 1950-1999. Het ligt in de bedoeling om in 2009 naast het nu gedigitaliseerde drukwerk en affiches ook de advertenties en de RTV-commercials aan de database van het ReclameArsenaal toe te voegen. Dan pas is het beeld van een beroemde reclamepraktijk compleet.